REIMAGINE. RECREATE. RESTORE.-SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA – 5. juni 2021. godine – Part 2

0 Comment
2333 Views

Svjetski dan prirode bio je 5. juna, a vrijeme za akciju je sada!

„Ne možemo vratiti vrijeme, ali možemo saditi drveće, ozelenjavati gradove, oživljavati vrtove, promijeniti ishranu i čistiti rijeke i njihove obale. Mi smo generacija koja može sačuvati planetu.“

– nepoznat autor

Upravo ove riječi su okosnica za ovogodišnji Svjetski dan prirode.

Moramo shvatiti da je očuvanje prirode gorući probelm kao što su i ekonomske krize, državni udari, govor mržnje, siromaštvo… Stoga ga trebamo postaviti kao prioritetni cilj, možda čak važniji od navedenih problema, jer ima najdugoročniji efekat i posljedice. Onda kada postanemo svjesni da će se svaki vid našeg doprinosa zagađenju prirode odraziti na generacijama koje dolaze poslije nas, tada ćemo se početi racionalnije ophoditi prema prirodnim resursima. Zar stvarno svojim potomcima želimo ostaviti svijet u kojem nema dovoljno čistog zraka, gdje ljudi redovno obolijevaju, jer jedu morsku hranu punu plastike i nafte i gdje ne postoje vrste životinja koje sada žive?

Već 1972. godine Generalna skupština UN-a je prepoznala potrebu za podizanjem svijesti o neophodnosti zaštite okoliša. Tada, prije 49 godina, sredstva transporta nisu bila u svakodnevnoj upotrebi kao što su sada, tehnologija nije bila dovoljno razvijena da bi unaprijedila rad postrojenja i dovela do njihove češće upotrebe. Postoje mnogi drugi primjeri koji pokazuju da je zagađenje prirode prije 49 godina bilo znatno niže nego što je sada. Uprkos tome, UN je već tada uvidio štetne posljedice razaranja prirode i predvidio eksponencijalni razvoj tog problema u narednim godinama. Sami smo svjedoci da su bili u pravu.

Upravo zbog toga je 5. juna 1972. godine osnovan UN program za zaštitu okoliša i isti datum se počeo obilježavati kao Svjetski dan prirode. Svake godine 5. juna se posvećuje pažnja jednom određenom istaknutom problemu. Godine 2019. Svjetski dan prirode je bio posvećen zagađenju zraka koji je uzrokovao oko 7 miliona preuranjenih smrti svake godine. U 2020. godini tema za Svjetski dan prirode je bila biodiverzitet, kao egzistencijalna i urgentna zabrinutost. Ove godine slogan za Svjetski dan prirode je „Reimagine. Recreate. Restore.“

Na web stranici za Svjetski dan prirode možete čitati o mjerama koje poduzima UN program za zaštitu okoliša. Kroz Webinare koje organizuju nevladine organizacije za zaštitu okoliša želi se podići svijest o hitnosti rješavanja ovog problema. Također, možete izabrati jedan ekosistem i ulogu koju želite (ribar, turista ili čak neka životinjska vrsta), te odgovoriti na pitanja šta biste učinili u određenim situacijama. Time na zabavan način možete saznati više o tom ekosistemu i kako ga očuvati.

Za ovogodišnji Svjetski dan prirode ne morate pokloniti majci prirodi ama baš ništa, ali se suzdržite od radnji kojima je razarate!

Tekst pisala: Umma Kosovac


Iskustvo sa AIESEC prakse

Moj Put kroz Kulturnu Raznolikost Pozdrav svima! Ja sam Aleksa,...

Komunikacija u korporativnom svijetu

Ako sjedneš i razmisliš o komunikaciji, shvatit ćeš da je...